Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hyvä Tikkurilan seurakunnan jäsen 

 

Olen Matti Hilli, 67 vuotias lakimies Vantaalta. Jäin eläkkeelle HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) hallintojohtajan virasta vuosi sitten. Kaikkiaan työuraa kertyi 42 vuotta Espoon ja Vantaan kaupunkien, YTV:n, ympäristöministeriön ja HSY:n palveluksessa. Olen avioliitossa ja minulla on kaksi aikuista tytärtä ja kolme lastenlasta.

Virkani vuoksi en ole voinut toimia Vantaan kaupungin luottamustoimissa viimeisten 20 vuoden aikana. En tullut myöskään valituksi kaupunginvaltuustoon viime kuntavaaleissa. Yhteiskunnallisia luottamustoimia on minulla siksi ainoastaan Uudenmaan vaalipiirilautakunnan puheenjohtajuus ja Vantaan kaupungin historiatoimikunnan puheenjohtajuus. Lisäksi toimin jäsenenä Vantaa-Seura ry:n johtokunnassa.  Kykenen siksi toimimaan täysipainoisesti seurakunnallisissa luottamustoimissa.

Päättyvällä kaudella toimin Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistyksen 1. varavaltuutettuna Vantaan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa ja Tikkurilan seurakuntaneuvoston varajäsenenä. Lisäksi toimin seurakuntayhtymän perustaman Diakoniasäätiö Foiben hallituksen puheenjohtajana, ja sen omistaman, Hyvän Elämän palvelutalo Foibekartanoa ylläpitävän Foibe Oy:n ja Kiinteistö Oy Foiben hallitusten puheenjohtajana.

Seurakunnalliset luottamustoimet yhdessä Foibekartanon senioripalveluita tuottavan säätiön ja sen omistamien yhtiöiden hallitusten puheenjohtajuuden ja sosiaalisen vapaaehtoistyön (Lions Club-toiminta) kanssa muodostavat mielekkään kokonaisuuden, jonka hoitamista olen valmis jatkamaan. Siksi olen asettunut ehdokkaaksi Kokoava seurakunta -valitsijayhdistyksen listalle.

Kuten seurakuntavaalien vaalikoneesta olet ehkä huomannut, olen elämänkatsomukseltani tavallinen liberaali luterilainen. En toimi yhden ainoan kapean, ainoan ja oikean kristillisen näkemyksen puolesta, vaan koen Jumalan ensi sijassa rakastavana ja ymmärtävänä Isänä, joka Pojassaan tuli ihmiseksi ihmisten keskelle – en niinkään ankarien lakien antajana, joka kerran lähettää Poikansa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Kuten vaalikoneen vastauksista näkyy, en myöskään pidä Raamattua ristiriidattomana tai erehtymättömänä, Jumalan itse sanelemana kokonaisuutena, vaan kirjana, joka kertoo, mitä sen kirjoittaneet ihmiset ovat Jumalaa etsiessään kokeneet ja miten käsitys Jumalasta on historian saatossa kehittynyt. Aivan kuten apostoli Paavali sanoo: ”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietomme on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala meidät täydellisesti tuntee.”

Edustan seurakuntavaaleissa valitsijayhdistystä Kokoava seurakunta, joka haluaa toimia yhteisön rakentajana. Haluamme antaa seurakunnalle tilaa paikallisena toimijana. Hyvä yhteistyö kunnan ja seurakunnan välillä on tärkeää erityisesti senioriväestön, perheiden sekä lasten ja nuorten arjen tukemisessa. Erilaisen seurakuntalaisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen on tärkeää paikallisen yhteisön rakentamisessa.

Suomalainen yhteiskunta on rakentunut merkittävin osin luterilaisen kristillisen arvojen pohjalle. Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina sekä uskonnollisen kasvun paikkana tulee vahvistaa.

Kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edelläkävijä!

NUMERONI TIKKURILAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAKSI YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON ON 25 JA TIKKURILAN SEURAKUNTANEUVOSTOON 106. – KIITOS ETUKÄTEEN TUESTASI!

 


Minun kirkkoni.

Minun kirkkoni tukee ihmistä kehdosta hautaan - jokaisessa elämänvaiheessa, toimii yhteiskunnan omatuntona ja tukee heikkoja, köyhiä ja sairaita.
Minun kirkkoni ei myöskään opin ja elämän kysymyksissä perustele kantaansa asiayhteydestä irrotetuilla lain säännöksillä, vaan etsii evankeliumeista vastausta kysymykseen: "Mitä Jeesus olisi tehnyt tässä tilanteessa?".
 

Viljellä ja varjella.

Luomiskertomuksen mukaan Jumala loi ihmisen viljelemään ja varjelemaan Edenin puutarhaa - yhteistä luontoamme. 
Ihmiskunnan  tulevaisuuden kannalta luomakunnan hyvinvoinnin ja ekologisen tasapainon ylläpito on tärkein maallinen velvollisuutemme.
 

Meidhän linnam on Jumal taiuast…

Olemme olleet kristitty kansa jo yli tuhannen vuoden ajan ja - vaikka tämä joistakin tuntuu menneen ajan puheelta - olemme saaneet kokea Jumalan johdatusta monin tavioin. Suomalaista (ja eurooppalaista) kulttuuria ei voi tuntea tuntematta kristinuskoa, joka on läsnä niin arjessamme kuin juhlassamme.

 

Matti Hilli

Tikkurilan seurakunta

Oik. kand, hallintojohtaja (emer.) 

Aikataulu

 Ehdokasasettelu päättyi 17.9.2018

 Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018

 Vaalipäivä 18.11.2018

 Vantaalla on kahdet vaalit

 Vantaan seitsemän seurakuntaa muodostavat seurakuntayhtymän, ja tästä syystä Vantaalla äänestetään kaksissa vaaleissa. Vaaleilla valitaan

  • jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa koko seurakuntayhtymää JA
  • jäsenet jokaisen seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon, joka johtaa sen seurakunnan toimintaa.

Jokainen äänestäjä voi siis äänestää ehdokasta näihin kahteen paikkaan. Ehdokas voi olla sama tai eri henkilö.

 


 

 

 

 

Vaalikonevastaus: Eutanasia 

 

Kirkon ei tulisi vastustaa eutanasiaa,

 

Kirkon tulee kuitenkin vastustaa sitä niin kauan, kunnes Suomeen on saatu toimiva lainsäädäntö oikeudesta saattohoitoon. Jokaisella tulee olla oikeus hyvään kuolemaan ja oikeus kipulääkkeisiin siitä huolimatta, että ne voivat johtaa kuolemaan sekä saada tarvittaessa sedaatio (= potilas pidetään nukutettuna vaikeiden kipujen poistamiseksi niin kauan, että elintoiminnot ovat lakanneet). Mielestäni tämä riittää, ja kokemusten myötä voitaisiin todeta, ettei varsinaista eutanasiaa - karkeasti sanottuna potilaan surmaamista - edes tarvitse ottaa käyttöön.

 

Miksi sitten emme voisi siirtyä suoraan eutanasian käyttöön? Jos kuolema on helposti saatavana, saattaa moni vanhus kokea sen velvollisuudekseen säästääkseen omaisia ja hoitohenkilökuntaa. Näin väitetään käyneen maissa, joissa eutanasia on hyväksytty. Meillä tulee olla varaa kehittää saattohoitoa ja taata jokaiselle oikeus hyvään vanhuuteen ja hyvään kuolemaan

 

Vaalikonevastaus: Samaa sukupuolta olevien vihkiminen

 

Kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen

 

Hyväksyn, että toisiaan rakastavat ihmiset voivat elää yhdessä virallistetussa suhteessa saaden kaikki (maallisen) lainsäädännön mukaiset oikeudet ja edut siitä huolimatta, että he ovat samaa sukupuolta. Mutta onko tuon suhteen oltava kirkollisessa mielessä avioliitto? Toisaalta keneltäkään ei saa kieltää siunausta ja siksi kirkollinen siunaus siviilivihkimisen jälkeen on kaikkien hyväksyttävä.

 

Vihkimistä ei hyväksytä katolisissa kirkoissa, vapaissa uskonsuunnissa eikä neljässä suomalaisessa herätysliikkeessä (yksi ei ota kantaa). Jos kirkollinen vihkiminen kuitenkin halutaan ottaa käyttöön on selvitettävä, miten muutos vaikuttaa sekä kirkkojen ekumeenisiin suhteisiin että Suomen kirkon sisäisiin suhteisiin – herätysliikkeisiin kuuluvien kantaa on kuultava. Joka tapauksessa esitys on vaikea saada hyväksytyksi kirkolliskokouksessa, koska suurin osa kirkolliskokousedustajista on ainakin nykytilanteessa sitä vastaan.

 

Edellä oleva ei kuitenkaan tarkoita, että olisin ehdottomasti vihkimistä vastaan. Henkilökohtaisesti voisin sen hyväksyä, mutta en näe sitä käytännössä mahdolliseksi vielä pitkään aikaan.

 

On muistettava, että olemme kaikki Jumalan luomia. Erilaisuuden hyväksyminen on monille vain niin tavattoman vaikeaa. Nykyajan lääketiede pitää seksuaalista identiteettiä synnynnäisenä ominaisuutena, jota ei varsinaisesti voi parantaa. Voitaisiinko ajatella, että myös homoseksuaalisuudella on tarkoituksensa, kuten biologia sen selittää – alkeellisessa ihmisyhteisössähän oli tärkeää, että osa työkykyisistä naisista on lapsettomia ja että kaikki miehet eivät ole isiä.

 

Ja lopuksi: emme kai sentään voi tuomita henkilöä sillä perusteella, että hänellä on synnynnäinen ominaisuus, jota ei voi ”parantaa” ilman vakavia henkisiä haittoja.

 

Käy katsomassa muut vaalikonevastaukseni -

Linkki tämän sivun yläpalkissa